Tuesday, October 21, 2014

నవరత్నములు అశుభము


గ్రహాలు వారి రత్నములు
రవి - మాణిక్యము
చంద్రుడు - ముత్యము
కుజుడు - పగడము
బుధుడు - మరకతము(పచ్చ)
గురువు - పుష్యరాగము
శుక్రుడు - వజ్రము
శని - నీలము
రాహువు - గోమేధుకము
కేతువు - వైడూర్యముఈ రత్నములలో గురుపాలితులవి శనిపాలితులు, శనిపాలితులవి గురుపలితులు ధరించిన తప్పక దుష్ఫలితములను ఇచ్చును
గురు వర్గము: సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, గురువు, కేతువు.
శని వర్గము: శని, శుక్రుడు, బుధుడు, రాహువు.


చాలా  మంది జ్యోతిష్యులు నవరత్నములని అన్నింటిని ఒకే ఉంగరములో
దరించవచ్చని అందరికి ధరింప చేస్తున్నారు. ఇది చాలా తప్పు దీని వలన ఆశుభమే తప్ప శుభం లేదు శాస్త్రం చెప్పిందని ఇది మంచిదే అని అంటున్నారు కానీ ఎలా మంచిది అని అడిగితె ఒక్కో కారణం చెపుతున్నారు. గ్రంధాలూ వ్రాసిన వారు మనుషులే కదా వారేమి అయోనిసంభూతులు కాదుకదా తప్పుచేయకుండటానికి. ఇప్పడు ఉన్నది కృత్రిమ జ్యోతిషము దీనివలన ప్రజలు నష్టపోతున్నారు దొంగ జ్యోస్యులు లాభపడుతున్నారు.ఏ జాతకునికి ఐనను నవరత్నము ధరింప వద్దు. ఎంతటివాడికి ఐనను కష్టాలు
తప్పవు.

గురు, శుక్ర, పూర్ణ చంద్ర, శుద్ధ బుధులు శుభులు అని మిగిలిన వారు అనగా
కుజ, శని, రాహు, కేతు లు పాపులు అని వారు అన్న శాస్త్రాలలోనే ఉన్నది,
అలాంటప్పుడు పాపులు కీడు చేస్తారు కదా మరి వారి రత్నములు ధరిస్తే ఎలాశుభం చేస్తాయి.

నిజానికి గ్రహాలలో పాపులు ఎవ్వరు లేరు అందరు పూజనీయులే. లగ్నానుసారంగా శుభ, పాప గ్రహాలు ఏర్పడుతాయి.

జాతకుడు పుట్టిన నక్షత్రము ప్రకారము కొందరు రత్నాన్ని సూచిస్తారు ఇది మరో తప్పు నక్షత్రము గ్రహ ప్రారంభ దశను సూచిస్తుంది దానిపైనే చంద్రుడు
ఉంటాడు.  రోహిణి నక్షత్రము ఇది చంద్ర దశ ప్రారంభ నక్షత్రము చంద్రుడు
ముత్యమునకు అధిపతి కావున రోహిణి నక్షత్రములో జనించిన వారు ముత్యము ధరించవచ్చును అని చెపుతున్నారు, మరి లగ్నము ఏమి కావ
లి. నక్షత్రము పై ఉన్నది చంద్రుడే కదా లగ్నము ధనుస్సు ఐనప్పుడు కటకాధిపతి చంద్రుడు లగ్నానుసరంగాఅష్టమాధిపతి అవుతాడు. ధనుర్లగ్నానికి చంద్రుడు శత్రువు కదా అప్పుడు ఎలా ముత్యము ధరిస్తే శుభము కలుగు తుందో వారికే తెలియాలి.

జ్యోతిష శాస్త్రములో ముక్యమైనవి లగ్నము తదుపరి గ్రహాలు, నక్షత్రాలు.
లగ్నమే ప్రాణవాయువు, లగ్నమే సాధన, లగ్నమే    ముక్యము లగ్నము లేనిది జ్యోతిష శాస్త్రము అడుగుకుడా ముందుకు వేయలేదు.

రత్నాలు ధరించుటకు ముందు లగ్నాన్ని పరిశీలించాలి. లగ్న, పంచమ,
నవమాధిపతులను గమనించి వారి రత్నములను మాత్రమే ధరించాలి తప్ప వేరే వారివి ధరిస్తే కష్టాలు తప్పవు.

eg: మకర రాశిని చూద్దాము. మకారానికి లగ్నాధి పతి శని(శనికి నీలము)
పంచమాధిపతి శుక్రుడు(శుక్రునికి వజ్రము) నవమాధిపతి బుదుడు[బుడునికి పచ్చ(ఆకుపచ్చ)] ధరించ వచ్చు, రాహువు శనిపాలితుడే కావున గోమేధుకము కూడాధరించ వచ్చు.

లగ్నము ప్రకారము రత్నము సుచించుటే క్షేమము.

నవరత్నములు ధరించుట వలన ఆ జాతకునికి లేక తన భార్య పిల్లకు కష్టాలు
తప్పవు. వంశమే నాశనము చేయగల శక్తి ఉన్నది.

Thursday, October 9, 2014

కాక్ - సి.వో.సి (coc) అంటే ఏమిటి?


వాస్తులో "కాక్" పదానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత వుంది. ఇంటిలో ఎంతో కాలంగా ఉపయోగించని వస్తువుల్ని ఏరిపారేసి ఆయా దిక్కుల్లోని పంచభూతాలకు
పరిశుభ్రమైన గాలిని అందించే ప్రక్రియనే క్లియరింగ్ ఆఫ్ క్లట్టర్ (సి.వో.సి - coc - కాక్) అంటారు. ఇంటి ఆవరణ, వంటగది, పడక గదులను తప్పనిసరిగా ఈ ప్రక్రియతో ఎప్పుడూ క్లీన్ చేస్తూనే వుండాలి. అంటే అష్టదిక్పాలురకు నిరంతరం పంచభూతాలతో అనుసంధానం వుండేట్లు చేస్తూనే వుండాలన్నమాట.

తూర్పులోని చెత్త అంటే పనికిరాని సామానులుంటే అది మీ పరువు
ప్రతిష్టలపైనా, వృత్తి మీదా, డబ్బు పైనా వ్యతిరేక ప్రభావం చూపిస్తుంది.
పడమరలోని చెత్త దరిద్రాన్ని, నీటి కొరతను, శరీరంలో డీహైడ్రేషన్‌ను
కల్గిస్తుంది. దక్షిణంలోని చెత్త వల్ల అనారోగ్యం, ఉత్తరంలోని చెత్తవల్ల
అధిక ఖర్చులూ, నైరుతీలోని చెత్తవల్ల నిద్ర పట్టకపోవడం, వాయవ్యంలోని
చెత్తవల్ల పిల్లలు చదువులో వెనుకబడిపోవడం, ఈశాన్యంలోని చెత్తవల్ల దైవ
కృపకు దూరం అయ్యి శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధ పడటం వంటివి
సంభవిస్తాయి.

ఏ గది ఎక్కడ, ఏ వస్తువులు ఎక్కడ?

సైద్ధాంతికపరంగా ఏ గది ఎక్కడ వుంటే మంచిది. ఏ గదిలో ఏయే వస్తువుల్ని
వుంచుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని ఈ చిత్రం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే
సిద్ధాంతం వేరు, దానిని జౌపయోగికంగా (ప్రాక్టికల్) ఉపయోగించడం వేరని మనం తెలుసుకోవాలి. పెన్సిలిన్ ఇంజక్షన్ మందులోని ఫార్ములా ఒకటే అయినా భిన్నరకాల వ్యాధులకు దానిని ఉపయోగించే తీరుమారినట్లుగా అన్నమాట.ఈ చిత్రం కేవలం సిద్ధాంతపరమైన గదుల అమరికలను, వాటిలో వుంచాల్సిన వస్తు సముదాయాల్ని మాత్రమే సూచిస్తుంది. ఇదే రీతిలో ఇళ్ళు కట్టిన వారందరికీ అభివృద్ధి వుంటుందన్న నియమం లేదు. ఆయా వ్యక్తుల జాతకాల్లోని గ్రహబలాన్ని అనుసరించి ఇంటి నిర్మాణంలోని గదుల హోదా, వుంచాల్సిన వస్తువుల జాబితాలో మార్పు చెందుతాయని గ్రహించాల్సివుంది.

నాలుగు ప్రధాన దిక్కులైన తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం అనేవి మనిషి
జీవితంలోని నాలుగు పురుషార్థాలైన ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలకు పరోక్షమైన
సూచికలు (ప్రతీకలు). తూర్పు ధర్మం, పడమర కామము, ఉత్తరం అర్థము (డబ్బు) ,దక్షిణం మోక్షము(మృత్యువు - పరలోక ప్రయాణాలు మొదలైనవి అని అర్థము). ఒక్కో దిక్కు, ఆ దిక్కును పాలించే దేవతలకు ఇష్టమైన రంగులూ, వస్తువులూ వుంటాయి. 

printers friendlyRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Telugu Astrology App

Sri Medha Dakshinamurty jyotishanilayam
Powered by Conduit Mobile