శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Monday, February 18, 2013

రాశి - గ్రహ యంత్రాలు  రాశులు  పాలనగ్రహములు  గ్రహ యంత్రములు   
మేషరాశి కుజుడు        కుజుడు-యంత్ర ము
వృషభ రాశి శుక్రుడు         శుక్రుడు-యంత్ర ము
మిథున రాశి బుధుడు         బుధుడు-యంత్ర ము
కర్కాటక రాశి చంద్రుడు       చంద్రుడు-యంత్ర ము
సింహ రాశి సూర్యుడు      సూర్యుడు-యంత్ర ము
కన్యరాశి  రాహువు  ,  బుధుడు     రాహువు  ,  బుధుడు - యంత్ర ము
తులా రాశి శుక్రుడు       శుక్రుడు-యంత్ర ము
వృశ్చిక రాశి కుజుడు        కుజుడు-యంత్ర ము
ధనుస్సు రాశి గురుడు        గురుడు-యంత్ర ము
మకరరాశి శని         శని-యంత్ర ము
కుంభరాశి శని         శని-యంత్ర ము
మీన రాశి  కేతువు  ,   గురుడు   కేతువు గురుడు - యంత్ర ము


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...