శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Monday, November 19, 2012

గర్భాదానము ( శోభనము)

గర్భాదానము ( శోభనము)

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, త్రయోదశి తిథులు,
సోమ, బుధ, గురు, శుక్రవారములు 


రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, పుష్యమి, ఉత్తర, హస్త, చిత్త, స్వాతి, అనూరాధ, ఉత్తరాషాడ, శ్రవణం, ధనిష్ట్ట,శతభిష, ఉత్తరాభాద్ర  నక్షత్రములు,
వృషభ, కర్కాటక, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మీనలగ్నములు,
లగ్న శుద్ధి అష్టమ శుద్ధితప్పనిసరి.*పంచపర్వములు,సంధ్యాసమయము,శ్రాద్ధదినములు పనికిరావు. 


వివాహము జరిగిన 16 రోజులలో మాత్రము ముహూర్తము అవసరములేదు.
*(పండుగలలో, సూర్య అస్తమయ, సూర్యోదయములో, మరియు పిత్రు (పెద్దల)దినములలో దంపతులు బ్రహ్మచర్యము  పాటించవలెను.)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...