శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Tuesday, October 9, 2012

పంచాంగ విషయాలు 7 - బల్లి శాస్త్రము

బల్లి శాస్త్రము

బల్లి మరియు తొండ పడుట వలన కలుగు శుభా శుభములు
స్త్రీలకు: తలమీద - ప్రాణ భయము, కొప్పుపై - రోగ భయం, పిక్కలు -బంధు దర్శనం, ఎడమ కన్ను - భర్త ప్రేమ , కుడి కన్ను - మనోవ్యధ , వక్షమున - సుఖము, కుడి చెంప -పుత్ర లాభం, పై కుడి చెవి -ధన లాభము, పై పెదవి - విరోధము, క్రింద పెదవి - నూతన వస్తు లాభం, రెండు పెదవులు - కష్టం, స్తనములందు -అధిక దుఃఖం, వీపు యందు -మరణ వార్త, గోళ్ళపై -కలహము , చేతియందు - ధన నష్టం, కుడి చేయి -ధన లాభం , ఎడమ చేయి -మనోచలనం, వ్రేళ్ళపై - భూషణ ప్రాప్తి , తొడలు -వ్యభిచారం, మోకాళ్ళ యందు -బంధనం , చీలమండ యందు -కష్టము ,కుడికాలిపై - శత్రు నాశనం ,కాలి వ్రేళ్ళు - పుత్ర లాభం.
పురుషులకు : తలమీద  -కలహం, బ్రహ్మ రంద్రమున -మృతువు, ముఖము -ధన లాభము, ఎడమ కన్ను -శుభం , కుడి కన్ను - అపజయం, నుదురు బందు సన్యాసం, కుడి చెంప - దుఃఖం , ఎడమ చెవి-లాభం, పై పెదవి -కలహం, క్రింద పెదవి -ధన లాభం , రెండు పెదవులపై -మృత్యువు, నోటియందు - రోగ ప్రాప్తి , ఎడమ మూపు -జయం, కుడి మూపు - రాజ భయం, చేతి యందు -ధన నష్టం, మణి కట్టు యందు - అలంకార ప్రాప్తి, మోచేయి ధన నష్టం, వ్రేళ్ళపై - స్నేహితులు రాక , కుడిభుజం -కష్టం,  ఎడమ భుజం -అగౌరవం , తొడలపై - వస్త్ర నాశనం, మీసాలుపై - కష్టం , పాదములు - కష్టం, పాదముల వెనుక -ప్రయాణము , కాలి వ్రేళ్ళు - రోగ పీడలు.

సూచన ; కంచి పుణ్య క్షేత్రములో గల బంగారు, వెండి బల్లులను తాకిన వారికి పై దోషములు తీవ్రత కలుగదని పూర్వ జనుల అభిప్రాయము.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...