శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, November 8, 2012

స్త్రీలు నూతనముగా ఆభరణాలు, వస్త్రములు ధరించుటకు

స్త్రీలు నూతనముగా ఆభరణాలు, వస్త్రములు ధరించుటకు

అశ్వని, హస్త, చిత్త, స్వాతి, విశాఖ, అనూరాధ, ధనిష్ట, రేవతి నక్షత్రములందు,
బుధ, గురు, శుక్రవారములందు, వెండి, బంగారు ఆభరణములు,
నూతన వస్త్రములు ధరించుటకు మంచిది.
సోమ, మంగళ వారములందు సౌభాగ్యవతులైన స్త్రీలు ఆభరణములు నూతనవస్త్రములు ధరించరాదు.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...