శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, September 7, 2012

నవగ్రహచార ఫలములు - రాహువు

రాహు గ్రహము

రాహు గ్రహలక్షణాలు :
రాహువు స్త్రీ గ్రహము. ఇది నలుపురంగును, రత్నములలో గోమేధికమును సూచించును. అధిదేవత గౌరి. ఇది నైరుతి దిక్కును సూచించును.ఈ గ్రహసంఖ్య 2. పొడవైన వారిని, ముసలివారిని సూచించును. ఇతను తమోగుణ ప్రధానుడు బర్భరాదేశమును సూచించును.
రాహువు ఆరుద్ర, స్వాతి, శతభిషం నక్షత్రములకు అధిపతి. రాహుగ్రహదశ 18 సంవత్సరాలు. బుద, శుక్ర, శని ఇతనికి స్నేహితులు. రవి, కుజ, చంద్ర, గురువులు శత్రువులు, బుధ, గురులు సములు.
రాహు గ్రహ కారకత్వములు :
రాహువు పితామహుడు (తాత) , వృద్ధాప్యము, శ్వాస, భాష, అసత్యము, భ్రమ, వాయువు, విచారము, మరకతము, జూదరి, కఫము, సంధ్యాసమయము, రాజ్యము, బయటప్రదేశం, గొడుగు పల్లకి, అపరిశుభ్రము, నులిపురుగులు, గుల్మరోగము, విమర్శ, అంటరానితనము, జూదము, గార్డీ విద్య, పాములు, విషము, విశముతో కూడిన మందులు, పుట్టలు, నాగపూజ, ఎడమచెతితో వ్రాయుట, నీచ స్త్రీ సాంగత్యము, స్మశానము, దొంగతనము, భూతములు, వైద్య శాస్త్రమును సూహించును. నల్లులు, దోమలు, కీటకములు, గుడ్లగూబలును సూచించును. చర్మవ్యాధులు, గుండె నెప్పి, గుండె దడను సూచించును.
రాహువు సూచించు విద్యలు :
రాహువు ఏ గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన విద్యలను సూచించును.
రాహువు సూచించు వ్యాధులు :
రాహువు ఏ గ్రహంతో కలిస్తే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన అవయవము చెడిపోవ్టకు సహాయం చేస్తాడు. ఆయా గ్రహాల రోగాలను కలిగించుటకు ప్రయత్నిస్తాడు. విషాహారం తినుట, పాముకాటు, తేలుకాటు, కుష్ఠు, కాన్సర్ ను కలిగిస్తాడు.
రాహువు సూచించు వృత్తి వ్యాపారాలు :
రాహువు జైళ్ళు, క్రిమినల్ కోర్టులో ఉద్యోగస్థులును, ఎలక్ట్రిసిటీ, మోటారు, నిప్పు, గ్యాస్, ఇనుములకు సంబంధించిన పనులు చేయువారిని సూచించును. రాహువు, శనిచే సూచించబడు వృత్తులను సూచించును.
రాహువునకు మిత్రులు : బుధ శుక్ర శని కేతు
రాహువునకు శత్రువులు : సూర్య చంద్ర మంగళ
రాహువునకు సములు : గురు


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...