శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Tuesday, November 13, 2012

ఏది మంచి రోజు?

ఏది మంచి రోజు?ఏ మంచి ప్రారంబించడానికి అయిన ఒక మంచి రోజు చూసుకుంటూ ఉంటాము. కాని దానికి మరొకరి మీద ఆధారపడనవసరం లేదు. ఈ క్రింది విధముగా చుచుకున్నచో సరిపోవును.
ఉదాహరణ:  ఆదివారం ప్రారంబించాలంటే ఆ రోజు హస్త, మూల, పుష్యమి, అశ్వని, ఉత్తర, నక్షత్రలయిన మంచిది.
  
 ఆది
 సోమ
మంగళ
 బుద
గురు        
 శుక్ర    
 శని
హస్త  
శ్రవణం  
 అశ్వని రోహిణి    రేవతి రేవతి   శ్రవణం  
 మూలా  రోహిణి  ఉత్తరాభాద్ర  అనురాధ  అనురాధ  అనురాధ  రోహిణి
 ఉత్తర  మృగశిర  కృత్తిక  హస్త  అశ్వని  అశ్వని  స్వాతి
 త్రయం  పుష్యమి ఆశ్రేశ    కృత్తిక  పునర్వసు  పునర్వసు
 పుష్యమి  మృగశిర పుష్యమి    శ్రవణం
 అశ్విని
ఇవికాక తారాబలం,చంద్రబలం కూడా చుచుకున్న మంచిది.  పై చక్రము, తారాబలం,చంద్రబలము కలిపిన శ్రేష్టము.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...