శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, September 26, 2012

వాస్తు సార సంగ్రహం 18

గదులలో నిత్య ఉపయోగ వస్తువులు ఉంచు స్థానములు :-

తూర్పులో : టి.వి, టేపురికార్డరు, రేడియో, వి.సి.ఆర్, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, షోకొరకు పెట్టుకొను బొమ్మలు వస్తువులు పెట్టుకొను స్థానము. 

ఆగ్నేయములో: వంట చేసుకొనుట 8'-10' సైజులో వంట గది ఉన్నచో, వంట రుచికరము, ఆరోగ్యకరము. 

ఆగ్నేయ-దక్షిణము మధ్యలో : నూనెలు, గ్యాస్ సిలిండర్, కిరసనాయిలు డబ్బాలు పెట్టుకొను స్థలము. 

దక్షిణములో: బంధువులు, మరియు పిల్లల పడక స్థలము. 

నెరుతిలో : ఇనుప సామానులు, ఆయుధములు, పెట్టిన గృహరక్షణ కలుగును. 

నెరుతి-పడమర మధ్యలో: పిల్లల చదువులు, పెద్దలు మాట్లాడుకొనుటకు మంచిది. 

పడమరలో : భోజనము చేయు స్థలము ఆయుషు వృద్ధి యగును.

పడమర-వాయువ్యము మధ్యలో : ఉపయోగించినప్పుడు శబ్ధము వచ్చే వస్తువులు ఉపయోగించుట, రోలు, గ్రైండరు, వాషింగ్ మిషన్, ఏర్ కూలర్ మొదలగునవి ఉంచు స్థలము. 

వాయువ్యములో : పనికిరాని చెత్త వస్తువులు ఉంచు స్థలము. వాయువ్యము-ఉత్తరము మధ్యలో : భార్యా భర్తల పడక స్థలము గది కొలత 10' - 11' ఉన్నచో భార్యా భర్తలకు అనుకూలత ఉండగలదు. 

ఉత్తరములో : డబ్బులు, బంగారం వస్తువులు ఉంచినచో ధన లాభము కల్గును. ఉత్తర- ఈశాన్యములో: మందులు పెట్టుకొను స్థలము, జబ్బులు త్వరలో నయమగును. 

ఈశాన్యములో: పూజ చేసుకొను స్థలము. పూజ గది కొలత 6' - 6' ఉన్నచొ పూజ ఫలించును. ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఆగ్నేయము పడక గది, ఈశాన్యము వంట చేయుట పనికి రాదు. తూర్పు, ఈశాన్యము, ఉత్తరము, భాగములందు నీళ్ళ హౌసులు, బావి, బొరింగ్, నీటి తొట్లు ఉండ వచ్చును. హాలు ఉండ వలసిన కొలతలు 16' - 10' ఉన్నయెడల అనుకూల సంభాషణలు జరుగ గలవు.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...