శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Astrology blogspot html Gadgets

Astrology blogspot html Gadgets
_____________________________________________________

   

_____________________________________________________


పంచాంగం

_____________________________________________________

Networkedblogs
_____________________________________________________
దేశ పతాక గణన free counters
_____________________________________________________
పరిశీలకులు

Web Site Counter
Alaska Air Lines

_____________________________________________________

విశ్వభ్రమణం (3-6-2012) _____________________________________________________
లోకాలోకనం
_____________________________________________________
వీక్షకులకు వందనాలు _____________________________________________________
Don’t copy _____________________________________________________Blaagulokam logo poodanda ExactSeek: Relevant Web Search ?????: Telugu Blogs కూడలిStatsCrop Visit blogadda.com to discover Indian blogs
telugumaanasulu logo Pagerank
indiae.in

we are in
_____________________________________________________


www.addurl.nu తెలుగు బ్లాగులు Google+ http://blogsiteslist.com
Push 2 Check
ఉత్తమశోధిని
_____________________________________________________

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...