శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

About Us

About Us:
Namaste! Thanks for visiting my Blog.I am Pantula Venkata Radhakrishna Astrologer and (Teacher & Poet ) of below Blogs. Please go through my profile to know more about myself.
 పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ అను నేను మరియు నా సతీమణి పరాక్రిజయ అను పేరిట రచనలు చేయుచున్నాము.
ఇప్పటికి బాలల రామాయణము, సుధారామం, అమ్మకు అక్షరాంజలి అను మూడు పుస్తకములు ఆవిష్కృతమైనవి. మరియు ఇరువురము జ్యోతిష్య ప్రవృత్తిలో ఉన్నాము.
                                                            Pantula Venkata Radhakrishna known as "Parakri" with my Pen name, in so many Periodicals and his Articals are Print Media in Between 1985 - 1995. He came from a esteemed family of scholars and astrologers.he married jaya maheswari in 1988. She is also a poetess & astrologer. The both came from one family their fore father's " Sri Pantula Viswanadham " (Panchanga kartha ) and P.L.N.Sastry (well known sahiti vedanti. And the couple maintaining 5 blogs in electronic media and got acquaintance with public, by astrological Quarts. As the way of life science 1995. And their Books were published. Serving the society with their valuable suggestions and giving yantra's, rakshas, mantras to the need and greedy. after reviewing your birth details they can send your jatakam to your mail. with their Blessings ............... 

See my 4 blogs: P.V.Radhakrishna (parakri)
See my Astrology Website:- 
 సాధన ఆరాధన : sadhanaaradhana.blogspot.in
శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,
పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in ,
 తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/

Contact Us :          
Phone: సంప్రదింపులకు ఫొన్ చేయండి. 
  +917013390324,   +919966455872,   +91 9885216452 
                                                       
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA
Email :  parakrijaya@gmail.com  
Present Address:   
Permanent Address : SRI MEDHA DAKSHINA MURTHY JYOTISHA NILAYAM.
Consultation Timings :
        Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
       Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or) Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...