శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, November 7, 2012

నూతనముగా ఉద్యోగములో చేరుటకు

నూతనముగా ఉద్యోగములో చేరుటకు

విదియ, తదియ, పంచమి, సప్తమి, దశమి, ఏకాదశి, త్రయోదశి తిథులు.
అశ్వని, పునర్వసు, పుష్యమి
, హస్త, చిత్త, అనూరాధ, రేవతి, నక్షత్రములు, బుధ, గురు, శుక్రవారములు
,శుభ లగ్నములలో రవి, కుజులు 10,11 స్థానములలో ఉండుట చాలా యోగము.
ఉద్ద్యోగములలో స్థిరత్వం పొంది క్రమేపి చేయు 
ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి సాధించి ప్రమోషనులు పొందెదరు.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...