శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Sunday, November 4, 2012

నక్షత్రాలు అధిదేతలు వర్ణం రతం

నక్షత్రాలు అధిదేతలు వర్ణం రతం

నక్షత్రం అధిదేవత వర్ణం రత్నం నామం గణం జంతువు నాడి 
 వృక్షం గ్రహం
అశ్విని
అర్ధనారీశ్వరుడు  
పసుపు వైడూర్యం చూ,చే,చో,ల దేవగణం గుర్రం ఆది
  అడ్డరస కేతువు
భరణి
రవి ఆకాశనీలం వజ్రం లీ,లూ,లే,లో మానవగణం ఏనుగు మధ్య 
 దేవదారు శుక్రుడు
కృత్తిక
అగ్ని కావి మాణిక్యం ఆ,ఈ,ఊ,ఏ రాక్షసగణం మేక అంత్య
ఔదంబర సూర్యుడు
రోహిణి
చంద్రుడు తెలుపు ముత్యం ఒ,వా,వృ,వో మానవగణం పాము అంత్య
జంబు చంద్రుడు
మృగశిర
దుర్గ ఎరుపు పగడం వే,వో,కా,కి దేవగణం పాము మధ్య
చంఢ్ర కుజుడు
ఆర్ద్ర
కాళి ఎరుపు గోమేధికం కూ,ఘ,బ,చ మానవగణం కుక్క ఆది
రేల రాహువు
పునర్వసు
రాముడు పసుపు పుష్పరాగం కే,కో,హా,హీ దేవగణం పిల్లి ఆది
వెదురు గురువు
పుష్యమి
దక్షిణామూర్తి పసుపు,ఎరుపు నీలం హూ,హే,హో,డా దేవగణం మేక మధ్య
పిప్పిలి శని
శ్లేష
చక్రత్తాళ్వార్ కావి మరకతం డి,డూ,డె,డొ రాక్షసగణం పిల్లి అంత్య
నాగకేసరి బుధుడు
మఖ
ఇంద్రుడు లేతపచ్చ వైడూర్యం మా,మి,మూ,మే రాక్షసగణం ఎలుక అంత్య
మర్రి కేతువు
పుబ్బ
రుద్రుడు శ్వేతపట్టు పచ్చ మో,టా,టి,టూ మానవగణం ఎలుక మధ్య
మోదుగ శుక్రుడు
ఉత్తర
బృహస్పతి లేతపచ్చ మాణిక్యం టే,టో,పా,పీ మానవగణం గోవు ఆది
జువ్వి సూర్యుడు
హస్త
అయ్యప్ప ముదురునీలం ముత్యం పూ,ష,ణ,డ దేవగణం దున్న ఆద
కుంకుడు చంద్రుడు
చిత్త
విశ్వకర్మ ఎరుపు పగడం పే,పో,రా,రీ రాక్షసగణం పులి మధ్య
తాటి కుజుడు
స్వాతి
వాయువు తెలుపు గోమేధికం రూ,రే,రో,త దేవగణం దున్న అంత్య
మద్ది రాహువు
విశాఖ మురుగన్ పచ్చ పుష్పరాగం తీ,తూ,తే,తో రాక్షసగణం పులి అంత్య
నాగకేసరి గురువు
అనురాధ
మహాలక్ష్మి పసుపు నీలం నా,నీ,నూ,నే దేవగణం లేడి మధ్య
పొగడ శని
జ్యేష్ట
ఇంద్రుడు శ్వేతపట్టు మరకతం నో,యా,యీ,యూ రాక్షసగణం లేడి ఆది
విష్టి బుధుడు
మూల
నిరుతి ముదురుపచ్చ వైడూర్యం యే,యో,బా,బీ రాక్షసగణం కుక్క ఆది
వేగిస కేతువు
పూర్వాషాడ     
వరుణుడు బూడిద వజ్రం బూ,దా,థా,ఢా మానవగణం కోతి మధ్య
నెమ్మి శుక్రుడు
ఉత్తరాషాడ
గణపతి తెలుపు మాణిక్యం బే,బో,జా,జీ మానవగణం ముంగిస అంత్య
పనస రవి
శ్రవణం
మహావిష్ణు కావి ముత్తు ఖీ,ఖూ,ఖే,ఖో దేవగణం కోతి అంత్య
జిల్లేడు చంద్రుడు
ధనిష్ఠ
చిత్రగుప్తుడు పసుపుపట్టు పగడం గా,గీ,గూ,గే రాక్షసగణం గుర్రం మధ్య
జమ్మి కుజుడు
శతభిష
భద్రకాళి కాఫి గోమేదికం గో,సా,సీ,సూ రాక్షసగణం గుర్రం ఆది
అరటి రాహువు
పూర్వాభాద్ర
కుబేరుడు ముదురుపసుపు పూస సే,సో,దా,దీ మానవగణం సింహం ఆది
మామిడి గురువు
ఉత్తరాభాద్ర
కామధేను గులాబి నల్లపూస దు,శం,ఛా,దా మానవగణం గోవు మధ్య
వేప శని
రేవతి
అయ్యప్ప ముదురునీలం ముత్యం దే,దో,చా,చీ దేవగణం ఏనుగు అంత్య
విప్ప బుధుడు


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...