శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, October 10, 2012

పంచాంగ విషయాలు 8 -పుట్టు మచ్చల ఫలితములు

పుట్టు మచ్చల ఫలితములు 
 
ముక్కు  మీద - కోపము,వ్యాపార దక్షిత,  కుడికన్ను -అనుకూల దాంపత్యము , ఎడమకన్ను -స్వార్జిత ధనార్జన ,నుదిటి మీద -మేధావి, ధనవంతులు,  గడ్డము- విశేష ధనయోగము, కంటము- ఆకస్మిక ధన లాభము, మెడమీద -భార్య ద్వారా ధన యోగము, మోచేయి -వ్యవసాయ రీత్యా ధన లబ్ది , కుడిచేయి మణికట్టు నందు - విశేష బంగారు ఆభరణాలు ధరించుట, పొట్ట మీద -భోజన ప్రియులు, పొట్టక్రింద -అనారోగ్యం ,కుడి తొడ - ధనవంతులు, ఎడమ తొడ -సంభోగము, ధనలాభములు, చేతిబ్రొ టనవ్రేలు -స్వతంత్ర విద్య, వ్యాపారము, కుడిచేయి చూపుడు వ్రేలు - ధన లాభము, కీర్తి, పాదముల మీద - ప్రయాణములు, మర్మ స్థానం - కష్ట సుఖములు సమానం.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...