శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, November 2, 2012

పనికి అనుకూల నక్షత్రాలు

పనికి అనుకూల నక్షత్రాలు

అశ్విని        : నామకరణ, అన్నప్రాసన, గృహరంబ,గృహప్రవేశ,వివాహములకు. 
భరణి         : గయాది ప్రదేశాల్లో శ్రాద్ధాలకు, మంత్ర శాస్త్ర అధ్యాయానికి.
కృతిక        : విత్తనాలు చల్లడానికి,మొక్కలు నాటడానికి.
రోహిణి       : పెళ్ళిళ్ళు,ఇంటి పనులు, ఇతర అన్ని పనులకు. 
మృగశిర     : అన్ని పనులకు మంచిది
ఆర్ధ           : నూతులు త్రవ్వడానికి,మంత్ర ప్రయోగాలకు, శివ పూజకు. 
పునర్వసు   : అన్నప్రాసన,చౌలది సర్వ కార్యాలకు శుబం. పెళ్లిళ్లకు మాధ్యమం.
పుష్యమి     : పెళ్లిళ్లకు,గృహ ప్రవేశాలకు
ఆశ్లేష         : యంత్ర పనిముట్ల ప్రారంబానికి 
మఖ         : ప్రయాణ శుబకార్యలకు 
పుబ్బ        :  నూతులు త్రవ్వడానికి, విత్తనాలు చల్లడానికి.
ఉత్తర         : పెళ్ళిళ్ళు,ఇతర అన్ని పనులకు.  
హస్త          : గృహ ప్రవేశాలకు తప్ప అన్ని ఇతర పనులకు
చిత్త           : వివాహాలు,విద్య ప్రారంబం,గృహ  ప్రవేశం  వంటికి మంచిది
స్వాతి         : పెళ్ళిళ్ళు వంటి అన్ని పనులకు.
విశాక         : నూతులు త్రవ్వడానికి,మంత్ర ప్రయోగాలకు.
అనురాధ     : పెళ్ళిళ్ళు,ఉపనయనాలకు,ఇతర అన్ని శుబకార్యలకు
జేష్ఠ           : నూతులు త్రవ్వడానికి,ప్రయాణాలకు
మూల       : పెళ్ళిళ్ళు,ఉపనయనాలకు,ప్రయాణాలు
పూర్వాషాడ : నూతులు త్రవ్వడానికి
ఉత్తరాషాడ  : అన్ని పనులకు మంచిది
శ్రవణం       : గృహ ప్రవేశాలకు తప్ప అన్ని ఇతర పనులకు
ధనిష్ఠ        : వ్యాపార పనులకు,యంత్రాలకు, పెళ్లిళ్లకు
శతబీశ       : నూతులు త్రవ్వడానికి, అన్ని పనులకు
పూర్వాభాద్ర : విద్య ఆరంబనికి , నూతులు త్రవ్వడానికి
ఉత్తరాభాద్ర  : అన్ని పనులకు
రేవతి        :  పెళ్ళిళ్ళు,ఉపనయనములు,యాత్రలు.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...