శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, November 22, 2012

తిధులు- ఫలితాలు

తిధులు- ఫలితాలు

పాడ్యమి - మధ్యాహ్న అనంతరం జయమవుతాయి

విదియ -  ఎ పని చేసిన సంతోషాన్ని ఇస్తుంది

తదియ - సౌక్యం, కార్య సిద్ధి

చవితి   - మధ్యాహ్న అనంతరం జయమవుతాయి
పంచమి - ధన ప్రాప్తం, శుబయోగం
షష్టి      - కలహం, రాత్రి కి శుభం
సప్తమి  - సౌక్యకరం
అష్టమి  -కష్టం
నవమి  - వ్యయ ప్రయాసలు 
దశమి  -  విజయ ప్రాప్తి 
ఏకాదశి - సామాన్య ఫలితములు
ద్వాదశి - బోజన అనంతరం జయం
త్రయోదశి -జయం
చతుర్దశి   -రాత్రి కి శుభం
పౌర్ణమి   - సకల శుబకరం
అమావాస్య- సాయంత్రం నుండి శుభకరం


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...