శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Sunday, May 6, 2012

వాస్తు కర్తరి నిర్ణయం

           
వాస్తు కర్తరి నిర్ణయం
 
ది.వి.04-05-12 శుక్రవారం వైశాఖ శుద్ధ 13 ఉదయం 10-35 నిముషముల నుండి వాస్తుకర్తరి ప్రారంభం.
ది.వి.28-05-12 సోమవారం జేష్ట శుద్ధ 7 తత్కాల 8 సాయంత్రం 05-10    నిముషములకు వాస్తుకర్తరి సమాప్తము.
 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...