శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, October 5, 2012

పంచాంగ విషయాలు 4-అవయవములు ఆదరుట వలన ఫలముఅవయవములు ఆదరుట వలన ఫలము
 
కుడి ప్రక్కన అదిరిన మేలు,ఎడమప్రక్కన మధ్యమ ఫలము. నడినెత్తిన మృష్టాన్నము , నొసలు మేలు, కుడి చంప రాజ భయం, ఎడమ చేయి ఉద్యోగము, స్త్రీలకు కుడి కన్ను కీడు, ఎడమ కన్ను మేలు, రెండు కన్నులు అదిరిన మేలు. ముక్కు రోగం . ముక్కు రోగం .పై పెదవి కలహము.క్రింద పెదవి భోజన సౌఖ్యము. గడ్డము లాభము. కుడి చెక్కిలి ధనము. ఎడమ చెక్కిలి దొంగల భయము. కుడి భుజము సంభోగము. ఎడమభుజము కీడు. రొమ్ము ధనము. చేతులు వాహన లాభం. అరచేయి సంతానం .కుడి తోడ రాజ జయము. మోకాళ్ళు జాడ్యము. మొగాళ్ళు దాన్యలాభము . అరికాళ్ళు సౌఖ్యము.ప్రక్క ఆభరణ ప్రాప్తి.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...