శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, June 8, 2013

ధనస్సురాశి బీజాక్షర యంత్రము


telugu dhanassu rasi yantram
Pantula Parakrijaya Astro

see my 4 blogs - పన్తుల వేంకట రాధాకృష్ణ
బ్లాగు పేరు_______ యు .ఆర్ .ఎల్____
p.v.radhakrishna
శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,
సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in/,
పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in/,
తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/

Telugu Astrology blog- Jyothisham-medhadakshinamurtyjyotishanilayam-telugu dhanassu rasi yantram


No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...