శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, March 28, 2014

జయ నామ సంవత్సర మీనరాశి ఫలం 2014-15

జయ నామ సంవత్సర మీనరాశి ఫలం


జయ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలకై మీ రాశి పై క్లిక్ చేయండి.


 http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15.html    http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_28.html   http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_676.html
 http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15.html                     http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_28.html                  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_676.html
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_5014.html  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_1648.html 
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_5014.html                 http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_1648.html                  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_1999.html   
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_363.html  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_2215.html  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_3944.html
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_363.html                  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_2215.html              http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_3944.html
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_9704.html  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_4391.html  http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_2514.html
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_9704.html                   http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_4391.html                     http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2014/03/2014-15_2514.html           


No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...