శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, May 17, 2014

శని గ్రహానికి శాంతులు

 • శనికి పంతోమ్మిదివేలు( 19,000 ) జపం+పంతొమ్మిది వందలు క్షీరతర్పణం+నూట తొంభై హోమం+పంతొమ్మిది మందికి అన్నదానం చేసేది.
 • శనికి పంతొమ్మిది శని వారాలు తైలాభిషేకం చేఇంచి,నువ్వులు దానం ఇచ్చేది.
 • శని వారం రోజున నువ్వు ఉండలు పేదలకు,సాధువులకు పంచేది.
 • నవ గ్రహాలకు నలుభై ఒక్క రోజులు ప్రదక్షిణలు చేసి శనికి తైలాభిషేకం చేసి,నువ్వులు దానం ఇచ్చేది.
 • ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం కాకులకు అన్నం కాని,బెల్లం కలిపినా నల్ల నువ్వులు కాని పెట్టాలి.
 • అయ్యప్ప స్వామీ దీక్ష మండలం రోజులు స్వీకరించాలి.
 • హనుమంతుని పూజించవచ్చు,ఉపాసన చేయవచ్చు.అనగా ఆన్జనేయాష్టకం,హనుమాన్ చాలీసా రోజూ పారాయణ చేయ వచ్చు.
 • శని త్రయోదశి రోజున శనికి తైలాభిషేకం చేఇంచేది.
 • ప్రవహించే నీటిలో బొగ్గులు,మేకు,నల్ల నువ్వులు,నల్ల గుడ్డ,నువ్వుల నూనె,,గుర్రపు నాడ విడవవలెను.
 • సనివారం రోజున పంతొమ్మిది సంఖ్య వచ్చే విధంగా దానం చెయ్యాలి.
 • శని సిన్గానాపూర్,తిరునల్లార్,మందపల్లి,నర్సిన్ఘోలె (లేక)మీ ఊరిలొ ఉన్న శని ఆలయాలను శని వారం రోజున దర్శించి,పూజలు చేఇంచ వచ్చు.
 • శని వారం రోజు నువ్వులు,అరటి పండు ఆవుకి పెట్టాలి. గమనిక: ఏ రోజు ఆవుకి ఆహారంగా ఏ ధాన్యం పెడుతామో ఆ ఆహారం మీరు తినరాదు.
 • ధునిలో నువ్వులను వేస్తూ,ఇరవయ్ ఆరు ప్రదక్షిణలు చేసేది.
 • ఎనిమిది రోజుల పాటు వరుసగా ప్రవహించే నీటిలో బొగ్గులు వేసి రావాలి.

మా వద్ద నవగ్రహ జప మంత్రములు లభించును.

సంప్రదించండిః-
సెల్ ; 9966455872
No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...