శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, July 2, 2014

కేతు గ్రహానికి శాంతులు

  1. కేతువుకి ఏడు వేలు జపం+ఏడు వందలు క్షీరతర్పణం+డెభై హోమం+ఏడు మందికి అన్నదానం చేసేది.
  2. వినాయక చవితి రోజున గణేషుని పూజించుట.
  3. వినాయకుడు,విష్ణు మూర్తి ఆలయాలను దర్శించి, పేదలకు ఆహారం పంచవలెను.
  4. మంగళ వారం రోజున ఖర్జూరం పేదలకు పంచవలెను.
  5. మంగళ వారం రోజున ఉలవలు,అరటిపండు ఆవుకి ఆహారంగా పెట్టాలి. గమనిక: ఏరోజు ఆవుకి ఆహారంగా ఏ ధాన్యం పెడుతామో ఆరోజు మనం ఆ ఆహారాన్ని తినరాదు.
  6. కుక్కలకు,గుర్రములకు ఏ ఆహారాన్ని అయినా పెట్టవలెను.
  7. మూడు మంగళ వారాలు వినాయకుని గుడిలో ఉండ్రాళ్ళు నివేదన చేసి, పేదలకు పంచేది.
  8. శ్రీ కాళహస్తి వెళ్లి కేతు గ్రహ దోష నివారణార్ధం "సర్ప దోష పరిహార పూజ" జరిపించండి

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...