శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Friday, February 14, 2014

SHRI KASHI MAHADEV RUDRAKSHA - VARANASI'S PRODUCTS

SHRI KASHI MAHADEV RUDRAKSHA & JYOTISH KENDRAM - VARANASI'S PRODUCTSCONTACT US: 9949581374 

Consult for Rudrakha, yantra .cell no : 9966455872

1. SHRI KUBER LAKSHMI  YANTRA              

2. MAHA MRITYUNJAYA YANTRA
AVAILABLE SIZES: 3x3, 5x5, 5x6, 12x123. SHRI SHANIDEV YANTRA


4. CRYSTAL SHREE YANTRA
SHRI KASHI MAHADEV 
RAKSHA KAWACH
 1-14 MUKHI RUDRAKASHA BEADSPARAD (MERCURY) SHIVALINGA

 


RUDRAKSHA AND CRYSTAL GARLAND


No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...