శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, March 5, 2014

Telangana is inevitable, predict astrologers in Times of India by P.V.RADHA KRISHNA ALSO
 Click to view  NEWS About telangana is inevitable prediction.

VISAKHAPATNAM: However, once the state is bifurcated, differences will crop up between Rayalaseema and Andhra leaders as well as the people of the two regions on the issue of the new capital," Ravvji said.

Agreeing with Ravvji, PV Radhakrishna of Sri Medha Dakshina Murthy Jyothisha Nilayam at Chodavaram in Visakhapatnam district said that Telangana state would be formed after the general elections in 2014 and the current protests or differences among the people of the state would continue till the completion of general elections, but because of the shadow of 'Maalika Yogam' on the state.


Maalika Yogam is formed when all the planets are placed in seven Raasis. "Maalika Yogam has a good or bad effect, depending on the birth timing of a person or an entity, in this case the state of Andhra PradeshP.V.RADHAKRISHNA,
CELL :
+91 9966680542, +91 9966455872, +917659931592


Email :
parakrijaya@gmail.com (or) pantula.parakrijaya@mail.com

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...