శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Monday, June 23, 2014

నవగ్రహాలు - చంద్రుడు

చంద్రుడు :

చాల అందమైన వాడిగా మనం వర్ణిస్తూ ఉంటాంవర్ణనలకుకంటే మిన్నగా 
చంద్రుడు చాల అందమైన వాడుపది తెల్లటిగుర్రాలతో ఉన్న రధాన్ని  
అధిరోహిస్తాడునిశాదిపతి ( రాత్రికి రాజు), క్షుపరక (రాత్రిని కాంతివంతం 
చేసే వాడుఅనిపేర్లు కూడా కలవుఇరవైఏడు నక్షత్రాలను సూచిస్తునట్టు,
ఇరవైఏడు మంది భార్యలను కలిగి ఉన్నాడుతండ్రి సోమతల్లి తారక. 
అనారోగ్యం తో బాధ పడుతూ ఉన్న తల్లిచర్మ వ్యాధులు మొదలైన 
 సమస్యలు కలవారుచంద్రుని పూజ వలన ఫలితం పొందగలరు. కర్కాటకరాశికి అధిపతి చంద్రుడుతూర్పుదక్షిణ అభిముఖుడై ఉంటాడు.

అధిదేవత : నీరు.
ప్రత్యధిదేవత : గౌరి
వర్ణం : తెలుపు
ధాన్యం : బియ్యం / వడ్లు
పుష్పం : తెల్లని తామర
వస్త్రం : తెల్లని వస్త్రం
జాతి రత్నం : ముత్యం
నైవేద్యం : పెరుగన్నం

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...