శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Tuesday, June 24, 2014

నవగ్రహాలు - కుజుడు

మంగళ :కుజ(అంగారక)

అంగారకుడు ( ఎర్రని వర్ణం కలవాడుఅని కూడా పిలుస్తాం. 

ఇతను భూదేవి కుమారుడుమేషవృశ్చిక రాసులకిఅధిపతి.
 దక్షినాభిముఖుడురుచక మహాపురుష యోగవిద్యను భోదిస్తాడు.
 తమోగుణ వంతుడు.భార్య / పిల్లలు / అన్నదమ్ముల వల్ల సమస్యలు
  ఉండేవారు,స్నేహితులతో శత్రుత్వంసంపదను కోల్పోయిన వారు 
మంగళ దేవుడిని పూజించటంవలన సత్ఫలితాలను పొందుతారు. అధిదేవత : భూదేవిప్రత్యదిదేవత : క్షేత్ర పాలకుడు
వర్ణంఎరుపు
ధాన్యం : కందిపప్పు
పుష్పం : సంపంగి మరియు తామర
వస్త్రం : ఎరుపు రంగు వస్త్రం
జాతి రత్నం : ఎర్రని పగడం
నైవేద్యం : కందిపప్పు తో కూడిన అన్నం

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...