శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, June 26, 2014

నవగ్రహాలు - గురుడు

గురుడు :బృహస్పతి(గురువు)


బృహస్పతి అని కూడా అంటాము.దేవతలకుదానవులగురువైన 
శుక్రాచారుడికి గురువు ఇతనుసత్వగుణసంపన్నుడుపసుపుపచ్చ 
 / బంగారు వర్ణం లో ఉంటాడు.పేరు ప్రఖ్యాతులుసంపద,
 తోడ బుట్టినవారి క్షేమము కొరకుగురువు ని పూజించాలి 
ధన్నురాశిమీనా రాశిలకు అధిపతిఉతరముఖుడైఉంటాడు.

అధిదేవత : బ్రహ్మ
ప్రత్యధిదేవత ఇంద్రుడు
వర్ణంపసుపు
వాహనం : గజరాజు
ధాన్యం : వేరుసెనగ పప్పు
పుష్పం : మల్లె
వస్త్రం : బంగారు రంగు వస్త్రం
జాతి రత్నం : పుష్య రాగం
నైవేద్యం : సెనగపప్పు తో కూడిన అన్నం

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...