శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Saturday, June 28, 2014

నవగ్రహాలు - శని

శని :
 
సూర్యభగవానుడి పుత్రుడు శనిభార్య ఛాయా దేవి (నీడ).
 నల్లని వర్ణం తోనలుపు వస్త్రధారణతోకాకివాహనంగా కలిగి ఉంటాడు.
శని దేవుడిని అందరు తిడ్తూ ఉంటారునిజామే అలాoటిబాధలు పెడతాడు  శనిమనల్ని ఎంతగా బాధ పెట్టికష్టాలు పెడతాడోఅంతకంటే ఎక్కువ 
మంచి చేసివెళ్తాడు.కుంభమకర రాసులకి అధిపతిపడమటి వైపు 
 ముఖాసీనుడై ఉంటాడు.
అదిదేవత : యముడు
ప్రత్యధిదేవత ప్రజాపతి
వర్ణం : నలుపు
ధాన్యం : నల్ల నువ్వులు
పుష్పం : నల్లని తామర
వస్త్రం : నల్లని వస్త్రం
జాతి రత్నం : నీలం
నైవేద్యం : నల్లని నువ్వులు కలిపిన అన్నం

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...