శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Wednesday, March 2, 2016

అద్దె ఇంటికి వెళ్ళునప్పుడుఅద్దె ఇంటికి వెళ్ళునప్పుడు:

తీసుకువెళ్ళవలసినవి:

సీతారాముల పటము
నూనె, కుంది
గిన్నె, గరిటె
యాలుకులు, ఉప్పు
లక్ష్మీ, వినాయకుడు పటాలు
గరిట, హారతి ఇచ్చునది పళ్ళెము, 
కొబ్బరికాయలు 2
పెరుగు, కందిపప్పు పసుపు, కుంకుమ
ఆకులు, వక్క
పొయ్యి, మసిగుడ్డ, పాతగుడ్డ
కవ్వము, మంచినీళ్ళు
అక్షింతలు, కర్పూరము
పూలమాల, విడిపూలు
బియ్యము, బెల్లము
దిండ్లు, దుప్పట్లు
వత్తి, పత్తి
నిమ్మకాయలు, చాకు
జీడిపప్పు, నెయ్యి
కట్టుకొనుగుడ్డలు, చాపలు

మగవారు రాముని పటము, ఆడవారు ఒక ప్లేటులో పసుపు, కుంకుమ, అక్షింతలు, పెరుగు, కవ్వము, ఉప్పు, కందిపప్పు వుంచి పట్టుకుందురు. పంతులుగారు చెప్పిన టైముకు మొదటి గుమ్మము వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టి, నిమ్మకాయ కట్‌చేసి, గుమ్మము మీద పసుపు, కుంకుమ, అక్షింతలు చల్లి, నిమ్మచెక్కలకు కుంకుమ అద్ది గుమ్మమునకు రెండువైపులా పెట్టవలెను. తూర్పు ఈశాన్యములో పేపరు మీద దేముని పటము పెట్టి పూజచేసుకోవలెను. పొంగలి నైవేద్యము పెట్టవలెను. పిలిచిన అతిధులకు పొంగలి పెట్టి బొట్టు, పండు, తాంబూలము ఇవ్వవలెను. పెరుగు, ఉప్పు, కవ్వము ఆ ఇంట్లో వుంచవలెను. 3/4 డబ్బా, 3 గిద్దలు, 3 గుప్పిడులు, అవసరమును బట్టి పొంగలి చేసుకొనవచ్చును. పేపరు ప్లేట్లు, గ్లాసులు, మంచినీరు ఏర్పాటుచేయాలి.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...