శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Thursday, February 1, 2018

పుట్టుమచ్చల/ ఫలితాలు

• తల కుడి భాగము, తల ఎడమ భాగము, రెండు కను బొమ్మల మధ్య, కుడి కనుబొమ్మ మీద, నుదుటున కుడి భాగమున, కుడి కణిత మీద, ఎడమ కణిత మీద, కుడి కంటిమీద, కుడి కనురెప్ప లోపలి భాగములో, ముక్కుకు కుడివైపు, ముక్కుకొన అడుగుభాగమున పుట్టుమచ్చలు ఉంటె శుభఫలితాలను ఇస్తాయి

• నాలుక పైభాగమున కానీ చివరన కానీ పుట్టుమచ్చ ఉంటె వాక్చాతుర్యం ఉంటుంది, కీర్తిప్రతిష్టలు కలుగుతాయి. శాస్త్రప్రవీణ్యం ఉంటుంది

• గడ్డమునకు మధ్య భాగమున గానీ, కుడిభాగమున గానీ పుట్టుమచ్చ ఉంటె సంగీత,సాహిత్యాలలో కీర్తిప్రతిష్టలు సంపాదిస్తారు

• కుడి,ఎడమ చెవి ప్రక్కన పుట్టుమచ్చ ఉంటె పుట్టుకతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు

• రెండు చెవుల పైభాగాన రెండు పుట్టుమచ్చలుంటే ఆగర్భశ్రీమంతులవుతారు

• కంఠమునకు ఏ వైపున పుట్టుమచ్చ ఉన్న బంధువుల ఆస్తులు పొంది శ్రీమంతులవుతారు

• రొమ్మునకు కొంచెం పైభాగములో పుట్టుమచ్చ ఉంటె జీవితాంతం ధనధాన్యాలతో తులతూగుతారు

• రొమ్మునకు కుడి భాగమున పుట్టుమచ్చ ఉంటె ఏదొక రంగంలో శాశ్వత కీర్తినిపొందుతారు

• ముంజేతిమీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె వ్యవసాయ రంగంలో అభివృద్ధి చెందుతారు

• మణికట్టు మీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె ధనసంపాదనపరులు అవుతారు

• మోచేతిమీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె ఐశ్వర్యవంతులు,సకలసుఖాలు అనుభవించేవారు  అవుతారు.

• కుడి చేయి చిటికిన వ్రేలిమీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె ధనం బాగా సంపాదిస్తారు

• అరచేయి చితికినవ్రేలిక్రింద పుట్టుమచ్చ ఉంటె ధనం బాగా సంపాదిస్తారు

• కుడి అరచేతిలో ఎడమవైపు పుట్టుమచ్చ ఉంటె అకస్మాత్తుగా ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది

• వెన్నుమీద ఉబ్బెత్తుగా పుట్టుమచ్చ ఉంటె రాజకీయనాయకులు అవుతారు

• కుడి తొడమీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె పరస్త్రీ వలన ఆస్తి కలుగుతుంది

• కుడి వృషణాలమీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె బంధుమిత్రుల్లో కీర్తిని పొందుతారు

• కుడి మోకాళ్లమీద పుట్టుమచ్చ ఉంటె అనుకూలమైన భార్య, సుఖమయ దాంపత్యం అనుభవిస్తారు

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...