శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం

మీ జనన తేది,జనన సమయం,జనన ప్రదేశం ఈ మూడు సమాచారములు మాకు తెలియచేసినచో మీ వ్రుత్తి,వ్యాపార,ఆరోగ్య,ఆర్ధిక పరిస్తితులు, దాంపత్యం, విద్య,ఉద్యోగ,వివాహ,కుటుంబవ్యవహారాలు, సంతానం, రాజకీయ వ్యవహారాలు,ప్రేమ వ్యవహారములు,కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం మరియు వివాహ, ఉపనయన, గృహప్రవేస, జప, హోమ, వ్రత, అన్న ప్రసన , నామకరణం లకు ముహూర్తములు పెట్టబడును. P.V.RADHAKRISHNA CELL :+91 7013390324, Mail us :parakrijaya@gmail.com

Social Media Buttons

Follow by Email

Sunday, June 26, 2016

వాస్తు శాస్త్రము

స్థలం - దాని ఆకారం

అన్ని స్థలాలు చక్కగా చతురస్రంగానో, దీర్ఘ చతురస్రంగానో ఉంటాయనుకోవడం పొరపాటే రకరకాల ఆకారాల్లో స్థలాలు ఉంటాయి. ఆ స్థలం ఏ ఆకారంలో ఉంటే ఆ స్థలం నివాస యోగం అవుతుందో తెల్సుకుందాం. ఘటాకార స్థలం... ఇది కుండను పోలి ఉంటుంది. విసనకర్ర ఆకారంలో ఉండే స్థలం అర్ధవృత్తాకారంలో ఉండే స్థలం, రోకలి ఆకారంలో ఉండే స్థలం, మద్దెల ఆకారం గల స్థలం, ఢమరుకాకార స్థలం, అండాకార స్థలం ఇలాంటి ఆకారాలలో ఉండే స్థలాలు గృహ నిర్మాణానికి యోగ్యమైనవి కావు, ఖచ్చితంగా వృత్తాకారంలో ఉన్నస్థలం అయితే ఇది వ్యాపార సంస్థల నిర్మాణానికి అనువైన స్థలం.

No comments:

Post a Comment

parakrijaya@gmail.comRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...